Palveluseteli Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella 

Palveluseteli on vaihtoehto Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän itse tuottamalle palvelulle. Se on yhtymän myöntämä sitoumus maksaa palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus. Palvelusetelin käytöstä palvelujen järjestämisessä päättää Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. 

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella palveluseteli on käytössä mm. seuraavissa palveluissa:

• tehostettu palveluasuminen
• kotihoito, kotihoidon ateriapalvelu
• omaishoidon sijaisuus sekä vapaanaikainen hoito
• lääkinnällinen kuntoutus
• rintamaveteraanien kotipalvelu
• päivätoiminta
• sosiaalihuoltolain mukainen lyhytaikaishoito

Asiakkaalle voidaan myöntää palveluseteli, kun asiakasohjaaja on arvioinut palvelun tarpeen.
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vanhustenpalveluissa päätöksen myöntämisestä tekee
asiakasohjaaja. Päätöksessä määritellään, mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa.

Saatuaan palvelusetelipäätöksen, asiakas valitsee itse palveluntuottajan. Palveluja voi hankkia vain palveluntuottajalta jonka hyvinvointiyhtymä on hyväksynyt palvelusetelituottajaksi.
Palveluntuottajista saa tiedon asiakasohjaajalta tai PalveluSantrasta, puh. 03 818 5555.

Asiakas ja palveluntuottaja sopivat tuotettavan palvelun yksityiskohdista kirjallisesti. Halutessaan
asiakas voi myös vaihtaa palveluntuottajaa.

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä ja palvelu on arvonlisäveroton.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueelle hyväksytyt palvelusetelituottajat palvelualueittain:

 

Kotihoidon palveluseteli 9/2019

Omaishoidon sijaisuus kotipalveluna palveluseteli 7/2019

Omaishoidon vapaan aikaisen hoidon palveluseteli 4/2019

Lyhytaikaishoidon palveluseteli 8/2019

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli 8/2019

Veteraanien kotiinvietävien palvelujen palveluseteli 3/2019

Päivätoiminnan palveluseteli 7/2019

 

Ohjeet palvelusetelin käyttöön Parasta Palvelua (PSOP)- järjestelmässä

Kirjautuminen Parasta Palvelua- järjestelmään