Yleistä palvelusetelistä

Kunnat voivat itsenäisesti päättää palvelusetelin käytöstä sekä palveluista, joissa sitä käytetään.

Päijät-Hämeen alueella vanhusten avopalveluissa palveluseteli on käytössä seuraavissa palveluissa:

- tilapäinen / säännöllinen kotihoito
- veteraanien kotipalveluiden tukipalvelut
- omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien järjestäminen
- omaishoidon vapaan aikainen hoito sekä sosiaalihuoltolain mukainen lyhytaikaishoito
- vanhusten päivätoiminta
- tehostettu palveluasuminen

Palvelusetelivaihtoehto on käytössä kunnissa hyvin eri tavoin ja tarkemmat tiedot löytyvät Kuntakohtainen palveluhakemisto  -sivuilta.

Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on vaihtoehtoinen palvelun järjestämistapa kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Se on kunnan myöntämä sitoumus maksaa palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus = palvelusetelin arvo. Palveluseteli on aina henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi eikä palveluseteliä voi käyttää muuhun kuin myöntämispäätöksessä määriteltyyn tarkoitukseen. Palveluseteli voi olla vaikkapa sähköinen kortti tai viranomaispäätös. Palveluseteli on asiakkaalle vaihtoehto, josta on oikeus kieltäytyä.

Miten palveluseteleitä saa?

Kun kunta on arvioinut palvelun tai hoidon tarpeen, voidaan asiakkaalle myöntää palveluseteli. Esimerkiksi kotihoidossa viranhaltijan tekemässä päätöksessä määritellään mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa.

Palvelusetelin arvo?

Palvelusetelin arvo voi olla tasasuuruinen tai tulosidonnainen.
Esimerkiksi Lahdessa tilapäisen kotihoidon palvelusetelin arvon on 27 € / tunti tai kerta (v. 2016). Säännöllisen kotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin arvon voi arvioida palvelusetelilaskurilla.

Mistä voi hankkia palveluja?

Palveluja voi hankkia yksityiseltä yritykseltä tai kolmannen sektorin palveluntuottajalta, jonka kunta on hyväksynyt palveluseteliyrittäjäksi.
Palveluhaku

Mitä maksaa?

Asiakas maksaa itse palveluntuottajan veloittaman hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksen.

Palveluseteli ja verotus

Palvelusetelillä tuotetusta palvelusta ei voi saada kotitalousvähennystä ja palvelu on arvonlisäveroton.