Lisää otsikko

 

Tietoa palvelusetelistä

 

Tällä laskurilla voit arvioida palvelusetelin arvon säännöllisessä kotihoidossa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella.
Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo on tulosidonnainen,
enintään 34 € / tunti ja vähintään 7 € / tunti (v.2017).  

Bruttotulot

Ansiotulot tulot ennen veroja, esim. työ- ja yrittäjäeläkkeet, kansaneläke, takuueläke, palkka
Vuokratulot vuokratuloista saa vähentää maksetut yhtiövastikkeet
Muut tulot esim. osinkotulot, korkotulot, ylimääräinen rintamalisä, eläkkeensaajan hoitotuki Tuloiksi ei lasketa asumistukea, vammaistukea eikä rintamalisää.
Tulot yhteensä  
Arvio palvelusetelin arvosta Euroa / tunti

 

Palveluseteli voidaan myöntää kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle
palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaiseen säännölliseen kotihoitoon.
Arvio perustuu antamiisi lukuihin ja lopullisen päätöksen palvelusetelin
arvosta tekee sosiaali- ja terveystoimen laskutustiimi.

Yleista palvelusetelistä