Palvelusetelilaskuri

 

Tällä laskurilla voit arvioida palvelusetelin arvon säännöllisessä kotihoidossa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän alueella.
Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin arvo on tulosidonnainen,
enintään 34 € / tunti ja vähintään 7 € / tunti (v.2017).  

 

Palveluseteli voidaan myöntää kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle
palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaiseen säännölliseen kotihoitoon.
Arvio perustuu antamiisi lukuihin ja lopullisen päätöksen palvelusetelin
arvosta tekee sosiaali- ja terveystoimen laskutustiimi.

Yleista palvelusetelistä