Palveluseteli Heinolassa


Palveluseteliä käytetään ikäihmisten palveluissa seuraavasti:  

• omaishoidon vapaan aikainen hoito (palvelusetelin arvo kiinteä)
• tehostettu palveluasuminen (palvelusetelin arvo tulosidonnainen)
• laajennettu tuettu asuminen (palvelusetelin arvo tulosidonnainen)  
tilapäinen kotihoito (palvelusetelin arvo kiinteä) 
• säännöllinen kotihoito (palvelusetelin arvo tulosidonnainen)

Palveluseteli on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen asiakkaalleen myöntämä sitoumus maksaa hyväksymänsä palveluntuottajan tuottamasta palvelusta ennalta määrätty kustannus (palvelusetelin arvo). Viranhaltija tekee päätöksen setelin myöntämisestä ja antaa päätöksen sekä palvelusetelin asiakkaalle. Päätöksessä määritellään mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Jos palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, siitä tehdään erillinen päätös asiakaslaskutusyksikössä asiakkaan tulojen mukaan. 
 
Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Palveluseteli on asiakkaalle vaihtoehto, josta on oikeus kieltäytyä. Palveluseteleitä myönnetään varattujen määrärahojen puitteissa.
 
Kaupunki hyväksyy palveluntuottajat, joiden palveluihin palveluseteliä voi käyttää. Hyväksytyistä palveluntuottajista saa tiedon setelin myöntävältä viranhaltijalta tai PalveluSantrasta. PalveluSantran verkkosivuilla on luettelo hyväksytyistä palveluntuottajista eri palveluissa ja palvelujen hinnat. Heinolan kaupunki käyttää Vaanan (ent. Smartum) sähköistä palveluseteliä, mikä edellyttää, että kaupungin hyväksymät palveluntuottajat sitoutuvat käyttämään Vaanan palvelusetelijärjestelmää

Lue lisääHeinolan kaupungin ikäihmisten palveluissa käytössä olevista palveluseteleistä. 

 

Heinolan alueelle hyväksytyt palvelusetelituottajat palvelualueittain: 

Omaishoidon sijaisuus kotipalveluna (7/ 2019)

Omaishoidon vapaan aikainen hoito asumispalveluissa (7/ 2019)

Säännöllinen ja tilapäinen kotihoito (8/2019)

Tehostettu palveluasuminen (8/2019)

Vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun järjestely

 Henkilökohtainen apu (2019)

Vammaisten asumispalvelut (palveluntuottajamateriaali)

Hakemus - Kriteerit -Tietoturva

Lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut

Lääkinnällinen kuntoutus (6/2019)